Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 11. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 11. 2017 na žádost týkající se zaslání rozhodnutí o uložení sankce  společnosti Bart Reality, s.r.o.  a PJ-Reality, spol. s r.o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 13. 11. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 2655/30/17, týkající se rozhodnutí o uložení sankce  společnosti Bart Reality, s.r.o.  a PJ-Reality, spol. s r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 11. 2017 – čj. ČOI 151185/17/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena