Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 3. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 3. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 3. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 10. 3. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 29877/16/3000, týkající se  výsledku šetření. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 3. 2016 – čj. ČOI 30499/16/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena