Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 5. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 13. 5. 2019 (čj. ČOI 63446/19/3000) týkající se výsledku kontroly u podnikatele.     

Žadateli byla odpověď odeslána poštou jako listovní zásilka (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 5. 2019 – čj. ČOI 64326/19/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena