Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 6. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 6. 2020 (sp.zn. ČOI 954/30/20) týkající se výsledku šetření u společnosti Avanta Systeme spol. s r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 17. 6. 2020 – čj. ČOI 85202/20/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena