Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 7. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 7. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly v prodejně Billa v Brně.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 6. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 89130/17/3000, týkající se  výsledku kontroly v prodejně Billa v Brně.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 13. 7. 2017 – čj. ČOI 94383/17/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena