Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 25. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 14. 3. 2019 na žádost týkající se výsledku šetření podání žadatele a kontroly v Lékárně NOVA v Brně.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 22. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp.zn. ČOI 208/30/19 týkající se výsledku šetření podání žadatele a kontroly v lékárně NOVA v Brně.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 3. 2019 – čj. ČOI 32779/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena