Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 25. 5. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti resp. podání ze dne 25. 5. 2020 a 8. 9. 2020 (sp.zn. ČOI 592/30/20) týkající se výsledku správního řízení k podnikající fyzickou osobou. Odpověď na podání žadatele byla následně poskytnuta v režimu ZSPI. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 18. 5. 2021 – čj. ČOI 46463/21/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena