Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 26. 10. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 10. 2018 na žádost týkající se výsledků šetření u spol. Výkupna, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byly dne 7. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 128823/18/0100, týkající se výsledku šetření u spol. Výkupna, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 15. 10. 2018 – čj. ČOI 131985/18/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena