Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 26. 5. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 5. 2021 (sp.zn. ČOI 64038/21/3000) týkající se poskytnutí informace o kontrole společnosti OsmoDry.cz, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 18. 5. 2021 – čj. ČOI 67824/21/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena