Inspektorát Jihomoravský a Zlínský –27. 12. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 12. 2017 na žádost týkající se správního řízení kontrolované  společnosti.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 1940/30/17, týkající správního řízení s kontrolovanou společností. Žadateli bylo sděleno, že s uvedenou společností bylo příkazem ze dne 5. 10. 2017 zahájeno řízení o přestupcích dle ust. § 24 odst. 7 písm. l), písm. v) a písm. x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Společnost podala proti příkazu dne 18. 10. 2017 odpor, kdy včasným podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se společností se pokračuje.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 14. 12. 2017 – čj. ČOI 165751/17/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena