Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 27. 12. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 4. 12. 2019 (čj. ČOI 155806/19/0100) týkající se sdělení, zdali má budova inspektorátu ČOI v Brně sklep.  
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17. 12. 2019 – čj. ČOI 161661/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena