Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 27. 2. 2017

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 27. 2. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 2. 2017 na žádost týkající se výsledku šetření ve věci diskriminace Romů.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 2. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 19960/17/3000, týkající se  výsledku šetření ve věci diskriminace Romů. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 2. 2017 – čj. ČOI 22563/17/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena