Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 27. 9. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 9. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti TOSPUR,  s. r. o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 117085/18/3000, týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti  TOSPUR, s. r. o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 19. 9. 2018 – čj. ČOI 118636/18/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena