Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 1. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 1. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  provozovatele Penzionu Na vinici.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 14. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 5365/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  provozovatele Penzionu Na Vinici. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 1. 2016 – čj. ČOI 6895/16/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena