Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 10. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 10. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele v provozovně SportBar Cristal.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 124514/18/0100, týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele v provozovně SportBar Cristal.    

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 10. 2018 – čj. ČOI 135091/18/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena