Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 11. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 7. 11. 2019 (sp. zn. ČOI 144/30/19) týkající se výsledku kontroly u společnosti ENVONA, s.r.o.Informace byla žadateli poskytnuta a odeslána jako listovní zásilka (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 21. 11. 2019 – čj. ČOI 148193/19/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena