Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 3. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 3. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 3. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti WS International, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 5. 3. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 28051/16/3000, týkající se  výsledku šetření u společnosti WS International, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána jako listovní zásilka (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 3. 2016 – čj. ČOI 30829/16/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena