Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 3. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20. 3. 2018 na žádost týkající se kontroly u společností PATREAL, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 3. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 37050/18/3000, týkající se kontroly u společnosti PATREAL, s.r.o.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 3. 2018 – čj. ČOI 38285/18/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena