Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 15. 3. 2019 (čj. ČOI 37228/19/3000) týkající se identity subjektu, který podal podnět ke kontrole. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta, protože se jedná o informaci, kterou povinný subjekt získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu (ust. § 11 odst. 3 ZSPI).
Rozhodnutí bylo odesláno elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 20. 3. 2019 – čj. ČOI 39288/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena