Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 4. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 4. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2016 na žádost týkající se zaslání kopie spisu sp. zn. 212/30/15.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 6. 4. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 41576/16/0100, týkající se zaslání kopie spisu sp. zn. 212/30/15. Žadateli byl požadovaný spis poskytnut elektronicky datovou schránkou dne 20. 4. 2016 – čj. ČOI 48185/16/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena