Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 3. 5. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 4. 2021 (čj. ČOI 54251/30/21) týkající se zaslání kopie protokolu o kontrole, na jehož základě byl vyřízen podnět žadatele. Požadovaný dokument byl poskytnut.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 27. 4. 2021 – čj. ČOI 57637/21/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena