Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 3. 6. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 15. 5. 2020 (čj. ČOI 70763/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti Amista investiční společnost, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 5. 2020 – čj. ČOI 72994/20/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena