Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 30. 1. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 1. 2020 (čj. ČOI 5710/20/3000) týkající se kontrol v provozovně Lacinka v posledních třech letech.     
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 22. 1. 2020 – čj. ČOI 9351/20/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena