Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 30. 4. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 30. 4. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 4. 2016 na žádost týkající se zaslání kopie spisu sp. zn. 11/30/16.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 6. 4. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 41580/16/0100, týkající se zaslání kopie spisu sp. zn. 11/30/16. Žadateli byl požadovaný spis poskytnut elektronicky datovou schránkou dne 21. 4. 2016 – čj. ČOI 48899/16/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena