Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 30. 9. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 11. 9. 2019 (čj. ČOI 115805/19/3000) týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Odpověď byla žadateli zaslána elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 9. 2019 – čj. ČOI 118443/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena