Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 31. 1. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 21. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u spol. Neonky, s.r.o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 8. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp.zn. ČOI 36/30/19 týkající se výsledku kontroly u spol. Neonky, s.r.o.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 1. 2019 – čj. ČOI 8774/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena