Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 31. 1. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 1. 2018 na žádost týkající se konkrétních kontrolovaných osob,           u nichž byly zjištěny opakující se závažné i drobné přestupky v roce 2017.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 7087/18/3000, týkající se konkrétních kontrolovaných osob, u nichž byly zjištěny opakující se závažné i drobné přestupky v roce 2017.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 23. 1. 2018 – čj. ČOI 8061/18/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena