Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 31. 3. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 3. 2020 (čj. ČOI 33773/20/3000) týkající se vyřízení reklamace.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 3. 2020 – čj. ČOI 37418/20/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena