Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 31. 8. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 8. 2018 na žádost týkající se výsledků šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byly dne 17. 8. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 106522/18/3000 týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 28. 8. 2018 – čj. ČOI 107445/18/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena