Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 4. 9. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 8. 2020 (sp. zn. ČOI 1428/30/20) týkající se výsledku kontroly u společnosti Kiwi.com, s.r.o.    
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 25. 8. 2020 – čj. ČOI 114588/20/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena