Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 5. 10. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 5. 10. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 9. 2016 na žádost týkající se poskytnutí aktuálního  kompletního znění technické normy ČSN EN 71-1.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 9. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 120820/16/3000, týkající se poskytnutí aktuálního kompletního znění technické normy ČSN EN 71-1. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace bylo žadateli odesláno jako listovní zásilka prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 9. 2016 – čj. ČOI 122674/16/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena