Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 5. 11. 2015

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 5. 11. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 10. 2015 na žádost týkající se výsledku správního řízení se společností  beconfiDent Czech, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 20. 10. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 112394/15/3000, týkající se výsledku správního řízení se společností  beconfiDent Czech, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 10. 2015 – čj. ČOI 113869/15/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena