Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 5. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 5. 2018 na žádost týkající se kontrol označování cen v prodejních automatech.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 17. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 65870/18/3000, týkající kontrol označování cen v prodejních automatech.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 5. 2018 – čj. ČOI 67877/18/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena