Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 6. 10. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 9. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti Wrangler Lee.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 9. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 120568/17/3000, týkající se  výsledku kontroly u společnosti Wrangler Lee.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení   ZDE ve formátu PDF) dne 26. 9. 2017 – čj. ČOI 127518/17/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena