Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 6. 10. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 9. 2017 na žádost týkající se poskytnutí kopie správního spisu.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15.9. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 123817/17/3000, týkající se poskytnutí kopie správního spisu.   

 Žadateli byla kopie správního spisu poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 27. 9. 2017 – čj. ČOI 127906/17/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena