Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 6. 11. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 7. 10. 2020 (čj. ČOI 134413/20/0100) týkající se výsledku správního řízení vedeného se spol. Kiwi.com, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že Rozhodnutím Ústředního Inspektorátu České obchodní inspekce vedeným pod čj. ČOI 133560/20/0100 ze dne 6. 10. 2020 bylo napadené prvostupňové Rozhodnutí České obchodní inspekce, Inspektorátu Jihomoravského a Zlínského, vedené pod čj. ČOI 86270/20/3000/R/L ze dne 22. 6. 2020 zrušeno a správní řízení vedené pod Sp. zn. 263/30/20 bylo zastaveno.
Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 29. 10. 2020 – čj. ČOI 141166/20/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena