Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 6. 5. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), informaci k žádosti ze dne 11. 4. 2019 vedené pod čj. ČOI 51164/19/3000 týkající se výsledku správního řízení se společností EMKA interiéry.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE formátu PDF) dne 30. 4. 2019 – čj. ČOI 58005/19/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena