Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 6. 8. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25. 7. 2018 na žádost týkající se výsledku správního řízení u podnikatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 19. 7. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 93221/18/3000, týkající se výsledku správního řízení u podnikatele

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 25. 7. 2018 – čj. ČOI 94399/18/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena