Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 7. 6. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 22. 5. 2019 (čj. ČOI 67525/19/3000) týkající se výsledku kontroly u podnikatelky.     

Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 5. 2019 – čj. ČOI 70056/19/3000.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena