Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 7. 7. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 22. 6. 2022, sp.zn. ČOI 607/30/22 týkající se kontroly u společnosti HP TRONIC Zlín spol. s r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 1. 7. 2022 – čj. ČOI 84771/22/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena