Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 7. 9. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 8. 2017 na žádost týkající se správního řízení s kontrolovanou  společností a požadavků na zahájení mimosoudního řešení sporu.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 8. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 1940/30/17, týkající správního řízení s kontrolovanou společností a požadavků na zahájení mimosoudního řešení sporu.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 8. 2017 – čj. ČOI 111239/17/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena