Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 8. 12. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 11. 2021 (sp.zn. ČOI 352/30/21) týkající se kontroly u spol. Bedy Group, s.r.o. a Wow Media, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 29. 11. 2021 – čj. ČOI 151370/21/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena