Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 8. 2. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 1. 2021 (sp.zn. ČOI 1777/30/20) týkající se výsledku správního řízení se spol. MDV-IMPORT, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 1. 2. 2021 – čj. ČOI 13279/21/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena