Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 8. 3. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 2. 2021 (čj. ČOI 24360/21/3000) týkající se vydaných rozhodnutí inspektorátu k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele vztahujících se k diskriminačnímu jednání.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení   ZDE  ve formátu PDF) dne 1. 3. 2021 – čj. ČOI 29809/21/3000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena