Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 8. 9. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 8. 2021 (sp.zn. ČOI 43/30/21) týkající se kontroly u podnikatele (fyzická podnikající osoba) a výše uložené sankce za porušení zákona o ochraně spotřebitele.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 31. 8. 2021 – čj. ČOI 112347/21/3000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena