Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 9. 11. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 31. 10. 2017 na žádost týkající se kontroly u společnosti ROLLO, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 17. 10. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 138022/17/3000, týkající se  kontroly u společnosti ROLLO, s.r.o.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 31. 10. 2017 – čj. ČOI 141822/17/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena