Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 9. 2. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 1. 2018 na žádost týkající se správního řízení se společností PRESIZA, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 17. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 8213/18/3000, týkající správního řízení se společností PRESIZA, s.r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 29. 1. 2018 – čj. ČOI 11193/18/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena