Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 9. 3. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 3. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti Quantum, a. s.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 29234/18/3000, týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti Quantum a.s.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 3. 2018 – čj. ČOI 30371/18/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena