Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 1. 4. 2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 134188/20/2700 ze dne 21. 3. 2021 týkající se sankce uložené spol. JIP východočeská.
Odpověď byla odeslána elektronicky datovou schránkou (dokument ke stažení  ZDE  ve formátu PDF)  26. 3. 2021 pod čj. ČOI 43416/21/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena