Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 10. 3. 2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 29773/22/2700 ze dne 1. 3. 2022 týkající se poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ke sp.zn. 7631/21/2700. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 2. 3. 2022 –  čj. ČOI 29921/22/2700.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena